Monday, May 31, 2010

φλαμουρία


, originally uploaded by Ilikethenight.
Στη βρύση τη βουνίσια
σιμά είν' η φλαμουριά,
στον ίσκιο της καθόμουν
να ονειρευτώ συχνά.

Εχάραζα στη φλούδα
ονόματα ιερά
και πάντα εκεί γυρνούσα
σε λύπη ή σε χαρά.

Μια μέρα ταξιδεύω
σε μέρη μακρινά,
περνώ να χαιρετήσω
στερνά τη φλαμουριά.

Βουΐζαν τα κλαδιά της
σαν να μου κράζαν:
"Ω, κοντά μου πάντα μείνε,
θα βρεις γαλήνη εδώ".

Μακριά τώρα στα ξένα
δεν έχω την χαρά
που ένοιωθα εκεί πάνω,
κοντά στη φλαμουριά.

Στο νου μου πάντα μένει
το ολόχαρο χωριό,
στ' αυτιά μου ακούω πάντα:
"Θα βρεις γαλήνη εδώ".

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Wednesday, May 26, 2010

Neptunes & Jupiters dance


Neptunes & Jupiters dance, originally uploaded by Katarina 2353.
NEPTUNE GOD OF THE SEA

An Olympian God like no other
God of the sea, guards ocean portal
Cronus his father, Rhea his mother
He can never age and is immortal

Cronus sent all his offspring to Hades
Always in fear he would be overthown
Rhea sent Neptune to Rhodes by the sea
Hidden from his father, his fate unknown

Gods taught Neptune his mystical power
This God of Atlantis would rule the sea
Gigantic in stature he would tower
Helped by Zeus, set his sibblings free

Clash with the Titans lasted ten years
Zeus, Neptune victorious they became
Protector of fishermen, he appears
Poseidon was to be his other name

His magical powers made oceans swell
Fires powerful bolts from each hand.
Can be invisible so no one can tell
Transport himself in dimensions overland

Made by the cyclopes, a trident to hold
Water pressure raised with white caps
It helps him make tidal waves to behold.
Make fog and storms, move ships in a snap

Healer of humans and amphipious
Tranform beings into other shapes
This powerful God from Mount Olympus
Turned stallion to seahorse on the cape

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

come to me, upstairs..


enough of that bullshit you know what us ladies want
we want you to bang our backs out

yeah! well little mamma lets get up out this livin room (okay)girl i want to put your body on a pedastle (okay) and if you want me to ill do the things yo man wont do (i will)baby im gon make yo dreams come true
* Bridge *
imma hit it from the front(front) back(back)
so girl cut off that tv any way you want(want) girl that(that) tonite im feeling freaky so im hoping ya ready to take off ya clothes and if you feel the same way girl then follow me...
* chours *
up-upstairs girl tonite you know its gon be on cuz both of us our grown
so bring yo ass up-upstairs i hope the radio rewind is remixed girl i really need it so you ready girl come up these stairs with me (okay)i was sick of love but you might be my therapy (okay) in the morning i just hate when you prepare to leave(okay)so baby just put yo bags back down...

imma hit it from the front(front) back(back)so girl cut off that tv any way you want girl that tonite im feeling freaky so im hoping you ready to take off yo clothes and if you feel the same way then girl
follow me...
up-upstairs girl tonite yo know its gon be on cuz both of us our grow so bring yo ass up stairs i hope the radio rewind is remixed girl i really need it Ohh

girl yo body sweet and tasty(yeah) soon nite babies will be making(yeah)all you gat to do is come to my room so girl aint know reason for you to leave holla at ya boy if you ever in need cuz girl i want to take yo body upstairs....
girl you know tonite its gon be on cuz both of us our grown so bring oyu ass up-upstairs i hope the radio rewind is remixed girl i really need it girl come on up-upstairs girl tonite you know its gone be on cuz both of us are grow so bring yo ass up-upstairs i hope the radio rewind is remixed cuz girl i really need it..


"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Ελπίδα.......


Ελπίδα......., originally uploaded by Evi.Greece.
Σας είδα κάτω από την πύρινη βροχή
με τα πλακάτ και τα σκουτιά τα ματωμένα
Εσάς που κάματε τη δύσκολη αρχή
κείνα τα χρόναι τα βαριά τα κολασμένα.
Σήμερα πάλι βλέπω τα δικά σας τα παιδιά
σμάρι μες του πελάγου τη Σπηλιάδα
για όσους πάνε να σταυρώσουν την Ελλάδα...

Νίκος Καββαδίας.

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

MEPs back Estonia's euro ambitions

Despite the current economic crisis and tensions in the euro, Estonia is set to adopt the single currency in January. A low budget deficit and low inflation have persuaded MEPs on the Economic and Monetary Affairs Committee. and the European Commission that the small Baltic State is ready for euro membership. However, there are still concerns over the jobless rate, which is approaching 20%.


"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Tuesday, May 25, 2010

Tied to a fading memory of something lost in time

"...and here we are again
the door is closed behind us
and the long road lies ahead
where do we go from here
it's time to make a change
lets trace the problem to its source
no more riding the waves
on a river that's run its course
I stood at the door to a new beginning
two choices before me and I was afraid
tied to a fading memory
of something lost in time
afraid to make the change
scared to leave the past behind
the future called and frightened I turned away
we stand at the door to a new beginning
two choices before us don't be afraid
close your eyes, forget the fear
leave the past behind..."

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Friday, May 14, 2010

beauty of nature....


beauty of nature...., originally uploaded by Vegaslyra.

New life bursting forth
Refreshed from winter's slumber
Rejoicing in spring.

Haiku - Seasons
by Veronica Ann Cech


"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Wednesday, May 12, 2010

Hey You
Hey You (Floyd / Waters)

Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
Hey you, standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?
Hey you, dont help them to bury the light
Don't give in without a fight.

Hey you, out there on your own
Sitting naked by the phone
Would you touch me?
Hey you, with you ear against the wall
Waiting for someone to call out
Would you touch me?
Hey you, would you help me to carry the stone?
Open your heart, I'm coming home.

But it was only fantasy.
The wall was too high,
As you can see.
No matter how he tried,
He could not break free.
And the worms ate into his brain.

Hey you, standing in the road
always doing what you're told,
Can you help me?
Hey you, out there beyond the wall,
Breaking bottles in the hall,
Can you help me?
Hey you, don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall.

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν."

"We both step and do not step in the same rivers. We are and are not."
Heraclitus the Riddler

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks | Video on TED.comNicholas Christakis: The hidden influence of social networks | Video on TED.com

"A journey of a thousand miles must begin with a single step." -- Lao Tzu Copyright © Demetrios the Traveler
"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler

Saturday, May 8, 2010

...Τα λόγια είναι για αυτούς που δεν ξέρουν να κάνουν πράξεις...

Seether:
i wanted you to know
that i love the way you laugh
i wanna hold you high
steal your pain
...away.
I keep your photograph
and i know it serves me well
i wanna hold you high
and steal your pain

Chorus 1:
cuz i'm broken
when i'm lonesome
and i don't feel right,
when you're gone away

Bridge:
you've gone away
you don't feel me
anymore

Amy:
the worst is over now,
and we can breathe again
i want to hold you high
and steal your pain
There's so much left to learn
and no one left to fight
i want to hold you high
and steal your pain

Chorus 2:
cuz i'm broken
when i'm open
and i don't feel like
i'm strong enough
Cuz i'm broken
when i'm lonesome
and i don't feel right
when you're gone away

enjoy it
http://www.youtube.com/watch?v=CoUOrLe4vlY&playnext_from=TL&videos=njRK-gfsAk0"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν."  "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler


Saturday, May 1, 2010

one of the reasons that i love spring

Here is my little garden,
Some seeds I'm going to sow.
Here is my rake to rake the ground,
Here is my handy hoe

Here is the big, round yellow sun;
The sun warms everything.
Here are the rain clouds in the sky;
The birds will start to sing.

Little plants will wake up soon,
And lift their sleepy heads;
Little plants will grow and grow
In their little, warm earth beds.


www.dltk-holidays.com/spring/poem/my-spring-garden.htm

"Ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν." "We both step and do not step in the same rivers. We are and are not." Heraclitus the Riddler